Yes, We Love II Arne Rygg next

"Yes, we love II", is a 2 x 1,4m flag made for the group exhebition "Flagg" at Gallery Entrée, Bergen. ("Yes, we love" are the first words of the Norwegian national anthem; "Ja, vi elsker".)


- Installation view. Photo: Randi Grov Berger.

---

"På 17. mai foretrekker jeg å gå på fjelltur. Alle flaggene i byen den dagen gjør meg alt for urolig. Flagrende bannere og tøystykker er greitt nok. Men ikke nasjonalflagg. En ting er den historiske forbindelsen mellom flagg og krig, den måten flagg har blitt brukt for å ildne til kamp. En annen ting den måten nasjonalflagg er brukt for å knytte folk sammen gjennom å dekke over indre ulikheter og understreke forskjeller til andre. Men det verste er det at folk i sin omgang med flagg så lett glemmer det ironiske ved det de gjør.

Andre former for symbolbruk blir jeg ikke så stresset av. Når politikere og ledere holder sine taler er metaforene i språket så framtredende at det ikke er vanskelig å holde en kritisk distanse til det de vil overbevise meg om. Flagg, derimot, hvordan skal man argumentere mot slikt? De blir oppfattet nesten som om de skulle være noe hellig, noe som har et én-til-én-forhold til det som de symboliserer. Å sette fyr på flagg blir oppfattet som en ren fornærmelse. Det er nesten som om flagg var noe mystisk og vi fortsatt trodde på voodoo. For egentlig blir jo både det å sette fyr på flagg og det å flagge i bunn grunn samme type handling!"
(Fra et essay av Bjarne Bjørnson, tippoldebarn av Bjørnstjerne Bjørnson)

---

Scetch

---

De kjempet både hun og han, nå lyser seirens baunebrann utover Norges land
Mot himlen stiger flagg ved flagg som tusen gledesbål idag for alle vunne slag
Det knitrer som før over hytte og slott, et flammende merke i rødt og hvitt og blått   
        
(Finn Bø, Bias Bernhoft og Arild Feldborg. Fra tredje vers av Norge i rødt hvitt og blått)

---

Installation view
- Installation view. Photo: Randi Grov Berger.

hosted by bek - updated March 12