Døgnfluen, midlertidig leilighetsgalleri ritamarhaug

program

yes[...]art

om døgnfluen

English


Performancen "13+35" refererer til begreper som slekt, familie og mor-datter relasjonen. Hovedintensjonen bak 13 +35 er å vise et verk som handler om å ville være voksen, ønsket om å ta ansvar uten å presses inn i konforme mønstre.

Rita Marhaug har siden endt utdanning fra den gang Statens høgskole for
Kunsthåndverk og Design, arbeidet med grafikk seinere også med andre medier
som performance, foto og video. Hun har deltatt på en rekke utstillinger
i inn- og utland. Blant dem Høstutstillingen hvor performancen/videoen "Liten
Mann" deltok på fjorårets utstilling med stor suksess. I tidligere verk
har fokuset lagt på forholdet mellom betrakter , kunstverk og kunstner.
I den direkte henvendelsen til publikum som Rita Marhaugs performancer har
hatt, ligger et sterkt ønske om å tilføre ikke bare verket men også betrakteren
en "ladning", å la kunstverket tre inn i en aktiv tilværelse.

The performance 13+35 is referring to notions about the family and the relationship between mother and daughter. The main intention behind 13+35 is about the want of becoming an adult, the wish of wanting to take responsibility without being forced into fixed social patterns. After Rita Marhaug graduated from the National polytechnics in Oslo, Norway, she has worked with diverse art forms such as graphics, performance, photo and video. She has also participated in a long succession of exhibitions both in her own country and abroad. In earlier work, Marhaug has emphasized the relationship between the spectator, the artwork and the artist. During her performances, Marhaug has often chosen to approach her spectator's in a quite direct manner. Her actions are in this way often characterized by being inter-actions, or to say an action in-between the spectator, the artist and the art work as a whole.

---


---

døgnfluen, midlertidig leilighetsgalleri

kvammemorten@hotmail.com - hfivd@uib.no - hfiar@uib.no
http://webster.khib.no/studenter/dognfluen/index.htm - http://dognfluen.op.nu