Døgnfluen, midlertidig leilighetsgalleri preessens

program

yes[...]art

om døgnfluen

English19 21

døgnfluen, 26. mai 2000

Vi samlet inn en mengde informasjon om hva som skjedde andre steder i Bergen by i løpet av de to timene vi holdt vår performancen på døgnfluen. Vi leste opp all denne informasjonen på samme tidspunkt som det skjedde andre steder. Vi gjorde en del research i forhold til å vite nøyatig når replikkene kom f.eks i "Besøk" av Jon Fosse. Vi refererte dessuten til flere kinofilmer, tv og radio programmer, dagens middager og tilbud, når fløybanen gikk opp og ned og div. andre kulturelle og trivielle begivenheter. Etter hvert som informasjonen var opplest, hang vi deler av dette materialet på veggene i det rommet vi satt. Dette var ment som en holdningsløs kommentar til informasjonssamfunnet og den evige Gresset-er- alltid- grønnere- på- den- andre- siden-tankegangen.

 

pre essens

Pre essenspre essens er ikke et kjellerband, men en bergensbasert performancegruppe med fem kvinnelige medlemmer. Gruppen ble startet i mars 1999, og jobber innenfor teaterformen performancekunst/ ny-happening. Ved å møte publikum på andre premisser enn gjennom den konvensjonelle scene vs. sal -løsningen, håper vi å oppnå mer umiddelbar og direkte kommunikasjon med tilskuer. Når man opphever det tradisjonelle skillet mellom skuespiller og publikum, åpnes nye muligheter: Vi ønsker å se nærmere på selve teaterbegrepet, og undersøke hva som skjer når man flytter handlinger og objekter ut av sin vanlige kontekst. Tid og sted har blitt vesentlige begreper i arbeidene våre, i likhet med ironi og lekenhet. Vi forsøker å fokusere på selve arbeidesprosessen og idéen bak hver forestilling - Hver performance er en engangsforeteelse, og alltid åpen for improvisasjon underveis.

pre essens is a performance group started in Bergen in March 1999. We are five girls working within performance art / new-happening. We would like to contribute to a different theatrical profile in the cultural city Bergen. By confronting an audience outside the conventional stage, we hope to achieve a spontaneous response and dialogue. Dissolving the traditional boundaries between actor and audience, our wish is to examine the very notion of 'theatre', exploring the consequences of displacement and missing context. Time and space are important factors in our work; focusing on the working-process itself. In order to emphasise the idea as well as the actual performance, the work is always kept open for improvisation. We depend on the use of irony and playfulness, as no performance is ever done twice.

http://home.no.net/preessen/

pre_essens@hotmail.no------

døgnfluen, midlertidig leilighetsgalleri

kvammemorten@hotmail.com - hfivd@uib.no - hfiar@uib.no
http://webster.khib.no/studenter/dognfluen/index.htm - http://dognfluen.op.nu