Døgnfluen, midlertidig leilighetsgalleri heidirødstøl

program

yes[...]art

om døgnfluen

English

"Gjennom å benytte rom, møbler og lyd forsøker jeg å nærme meg temaer som identitet, kontroll/tap av kontroll, grenser/grenseløshet. Jeg interesserer meg for lagene av informasjon om det fraværende, kropper, mennesker . Dyr kan jeg anse som en utvidet del av møbleringen. Ved å bruke lyd som har blitt intensivert og strukket i tid, ønsker jeg å ommøblere rommene ..."
Heidi Rødstøl er student ved Kunsthøgskolen i Bergen, avd. Kunstakademiet. På Døgnfluen viste hun en lydinstallasjon.

"I try to approach topics such as identity, control/loss, borders/non-borders. I am interested in layers of information, about what is distant, bodies, people. I can also regard animals as an extended part of the furnishing.. I have intended to furnish the rooms by using sound that has become intensivated and stretched in time."
Heidi Rødstøl is a student at the Art academy in Bergen.---

døgnfluen, midlertidig leilighetsgalleri

kvammemorten@hotmail.com - hfivd@uib.no - hfiar@uib.no
http://webster.khib.no/studenter/dognfluen/index.htm - http://dognfluen.op.nu