Døgnfluen, midlertidig leilighetsgalleri theartificialtruth

program

yes[...]art

om døgnfluen

EnglishI didn`t know if I agreed at that time, and I felt weak and powerless when he opened his eyes. I could see that he was confused. He looked at me for a long time,but I didn`t move.

The Artificial Truth er knyttet til The World of Owe (1996), som for første gang ble presentert på Galleri G.U.N. (Oslo) i happeningen Fishbaby Blades of Luck (OPALOPAK) 22. januar, -99. The Artificial Truth arbeider med fotografi, video og lyd. På Døgnfluen vil det bli vist en videoinstallasjon. The World of Owe er et manifest som aldri blir publisert annet enn gjennom prosjekter som er relatert til det. Samarbeidsprosjektet OPALOPAK er initiativet til dette manifestet,og har bl.a stilt ut på prosjektrommet til Galleri 3,14 (Bergen).

The Artificial Truth is related to The World of Owe (1996), that was first presented at Gallery G.U.N. (Oslo) in the happening Fishbaby Blades of Luck (OPALOPAK) the 22nd of January, -99. The Artificial Truth works with photography, video and sound. There will be shown a videoinstallation at Døgnfluen the 5th of May. The World of Owe is a manifest that only get published through projects related to the collaboration-project OPALOPAK. OPALOPAK has amongst others exhibited in the project-room at Gallery 3,14 (Bergen).


---

døgnfluen, midlertidig leilighetsgalleri

kvammemorten@hotmail.com - hfivd@uib.no - hfiar@uib.no
http://webster.khib.no/studenter/dognfluen/index.htm - http://dognfluen.op.nu